شريعت مقدس اسلام كوتاه كردن ناخن را از امور فطری به شمارآورده، وبراي آن وقتي مقرركرده است كه هفته اي يك بار كوتاه كردن آنها مستحب است. و از چهل روز بيشتر، تاخيركردن درگرفتن ناخن‌ها كراهيت دارد كه به سبب آن انسان گنهكار مي‌گردد. بنابراين براي زنان و مردان، گذاشتن يك ياچند ناخن بلند بدون نيازمبرم و اضطرار و تنها به جهت مد گرايي مكروه است.

منبع : اهل سنت خراسان شهرستان خواف مولوی رحیمی |حكم بلند گذاشتن يك يا چند ناخن براي مردان و زنان
برچسب ها : ناخن ,كوتاه كردن