مسأله: درموردرفتن زنان به قبرستان قول اصح اينست كه بخاطر عبرت گرفتن و یاد موت و دعا برای نزول رحمت الهی بر اموات و تبرک به زیارت قبور صالحین جايز است و اگر منظور از رفتن به قبرستان تجديدغم و گريه و ديگرخرافات باشد پس ناجايز است و مفهوم حديث لعن الله زائرات القبور همين زنان هستند كه در قبرستان اعمال خلاف شرعي انجام ميدهند مثل گريه و زاري و نوحه كردن و غيره،

منبع : اهل سنت خراسان شهرستان خواف مولوی رحیمی |حكم زيارت قبور براي زنان
برچسب ها : قبرستان ,زنان